pkhardware

พลาสติกคลุมเห็ด ตราหัวสิงห์

พลาสติกคลุมเห็ด ตราหัวสิงห์

 

พลาสติกคลุมเห็ด 1.5 กก. | ครบ ถูก ดี ที่ดูโฮม

พลาสติกคลุมเห็ด ตราหัวสิงห์

รายละเอียดสินค้า

         พลาสติกคลุมเห็ด : Mushroom Plastic Sheet
ในความเป็นจริงพลาสติกคลุมเห็ด คือ แผ่นพลาสติกประเภทแผ่นฟิมล์ PE ธรรมดาชนิดหนึ่ง แต่เหตุที่มีชื่อนี้ เพราะเป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะการใช้งานของแผ่นฟิมล์ PE ที่นำไปใช้กิจกรรมการเกษตรประเภทคลุมพืชผลระหว่างกระบวนการปลูกหรือผลิต โดยเฉพาะเห็ดฟาง เพื่อเก็บรักษาความชื้นและควบคลุมอุณหภูมิในระหว่างเพาะปลูก

ลักษณะงาน

เกษตรกรรม

:คลุมแปลงเกษตรในโรงเรือน เช่น เรือนเพาะเห็ด เป็นต้น

ก่อสร้าง

:คลุมพื้นหลังเทคอนกรีต เพื่อเก็บบ่มความชื้น และป้องกันงานเสียหาย

อื่นๆ

:คลุมชิ้นงานทั่วไป กันฝน กันฝุ่น หรืองานเอนกประสงค์อื่นๆ

 

มีขนาดให้เลือกหลากหลายขนาด ดังนี้

  • 1.5 Kg. สีใส หนา 0.04 มม.
  • 2.5 Kg. สีใส หนา 0.04 มม.
  • 3.0 Kg. สีใส หนา 0.04 มม.
  • 5.0 Kg. สีดำ หนา 0.10 มม.
  • 10 kg. ยาว 2 M สีดำ หนา 0.10 มม.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เพิ่มเติมได้ที่ Facebook P.K.Hardware

 

https://www.facebook.com/PK-hardware-center-593748427328974/

 

และ facebook fanpage ลวดตาข่าย กดได้ที่นี่ หรือ www.pksteelgroup.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------