pkhardware

 รั้วตาข่ายถัก (Chainlink Fencing Mesh) ผลิตจากลวดชุบสังกะสี
ถักเป็นตาข่ายร้อยเกลียวกันใช้กับงานกั้นแนวพื้นที่ที่ต้องการความเป็น
สัดส่วนแต่ต้องการความโปร่งตา เช่นกั้นรั้วโรงงาน, กั้นแนวใต้สะพาน
ทางด่วน, รั้วบ้าน, สวนสาธารณะ, สนามกีฬา เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ www.pksteelgroup.com

การใช้งานต่างๆ
 
• สามารถใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ งานโครงหลังคา, งานฉาบกำแพง ฯลฯ
  • งานเกษตรกรรม
  • ทำกรงสัตว์
  • ล้อมสวนดอกไม้
  • สามารถใช้ปิดช่องเพื่อป้องกันนกบินเข้าอาคาร

 

ขนาดต่อม้วนมีดังนี้ :
ม้วนใหญ่
      1.0  x  10 เมตร
      1.2  x  10 เมตร
      1.5  x  10 เมตร
      2.0  x  10 เมตร
ม้วนเล็ก
      1.0  x  5 เมตร
      1.2  x  5 เมตร
      1.5  x  5 เมตร
      2.0  x  5 เมตร

 

ลวดตาข่ายถัก

----------------------------------------------------------------------------------

สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ทาง

เฮียปิ๊ก LINE ID :  @pkgroup    โทร. 086-619-5599
เจ๊นก   LINE ID :  0818289028      โทร. 081-828-9028

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


------------------------------------------------------------------------------------