pkhardware

ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม MT (ชุปเย็น) ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป ลวดตาข่าย

ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม PK / MT

 

 

ตาข่ายลวดที่มีใช้งานกันทั้วๆไปในท้องตลาดนั้นมีอยู่ 2 ชนิดแบ่งตามขบวนการผลิต

1. การชุบด้วยชุดตาข่ายลวดลงในสังกะสีที่หลอมหละลาย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Hot-Dip Galvanization
2. การชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าหรือมีชื่อเรียกว่า Electro-Galvanized

ซึ่งทั้งสองขบวนการผลิตนี้มีผลต่อความแข็งแรงของขดลวดโดยตรงซึ่งขบวนการผลิต
แบบชุบในสังกะสีที่หลอมละลายนั้น จะให้ความแข็งแรงมากกว่าการชุบด้วยไฟฟ้า  


สามารถนำไปใช้กับงานได้หลากหลายประเภทอาทิเช่น ในงานก่อสร้าง
งานฉาบนัง หรืองานกสิกรรมต่างๆเช่น ทำกรงเลี้ยงนก กรงเลี้ยงไก่ หรือ
กั้นพื้นที่ใต้หลังคาไม่สัตว์อันไม่พึงประสงค์เข้าไปอยู่อาศัย หรือทำรัง
รวมไปถึงทำสวนดอกไม้


ตาข่ายลวดสี่เหลี่ยม ตรา MT นั้นมีหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นความหนาของเส้นลวด
จะต่างกันออกไป ซึ่งรุ่นของตาข่ายลวด MT ที่ทางเราจัดจำหน่ายจะมี 7 รายการดังนี้


สีน้ำตาล ยาว 25 เมตร นน. 6 Kg
สีเหลือง ยาว 25 เมตร นน. 8 Kg
สีม่วง ยาว 30 เมตร นน. 8 Kg
สีเขียว ยาว 30 เมตร นน.10 Kg

ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม (ชุบร้อน)
ถ้วยเขียว ยาว 30 เมตร นน. 11 Kg

 

นิยามความหมาย:
- #22 x 1/2"   ลวดตาข่ายขนาดเบอร์ลวด #22 ขนาด ตา 1/2 นิ้ว (หรือรูสี่เหลือม)
- 3 x 100   ->  ขนาดต่อม้วน กว้าง 3 ฟุต ยาว 100 ฟุต  คิดเป็นพื้นที่ = 27 ตรม.
- 3 x 80     ->  ขนาดต่อม้วน กว้าง 3 ฟุต ยาว   80 ฟุต  คิดเป็นพื้นที่ = 21 ตรม.
- 4 x 100   ->  ขนาดต่อม้วน กว้าง 3 ฟุต ยาว 100 ฟุต  คิดเป็นพื้นที่ = 36 ตรม.

แปลงหน่วยความยาว :
3 ฟุต = 90 cm,  4 ฟุต = 120 cm, 80 ฟุต = 24 เมตร,100 ฟุต = 30 เมตร

 

ส่วนรายละเอียดของลวดแต่ละรุ่นท่านสามารถศึกษาได้จากตารางด้านล่าง
 
                     ตารางเทียบเบอร์ลวด ขนาดเป็น มิล
 
             
 
 การนำไปใช้งาน

1. สามารถใช้กับงานก่อสร้างต่างๆ
งานโครงสร้างหลังคา ขึงปิดช่องกันนกเข้ามาทำรัง
ใช้กับงานกำแพง ฉาบปูนเสริมแรงยึดเกาะ เพิ่มความแข็งแรงของผนัง,กำแพง
2. งานกสิกรรม
3. ทำกรงสัตว์ - กรงนก กรงไก่ ฯลฯ
4. งานล้อมดอกไม้ ฯลฯ

----------------------------------------------------------------------------------

สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ทาง

เจ๊เบล  LINE ID :  bb8844           โทร. 087-5544-508
เฮียปิ๊ก LINE ID :  pkhardware    โทร. 086-619-5599
เจ๊นก   LINE ID :  pukka.rata      โทร. 081-828-9028

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

------------------------------------------------------------------------------------