pkhardware

PK20 : หมวดงานทั่วไป เครื่องเขียน วัสดุในสำนักงาน โรงงาน

งานทั่วไปและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน เช่น ปลั๊ก เทปพันสายไฟ โฟม ฟลิ้นท์โค้ท ถังปูน ถังน้ำ