pkhardware

PK17 : หมวดอุปกรณ์ทำความสะอาด

หมวดทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ไม้ดันฝุ่น แปรงขัดพื้น ฟองน้ำ เศษผ้า ถุงขยะ ถุงปุ๋ย