pkhardware

พุกเหล็ก พุกตะกั่ว พุกเคมี พุกพลาสติก พุกดาโก้

พุกเหล็ก/ ปุ๊กเหล็ก

 

 

พุกเหล็ก เป็นอุปกรณ์ประเภทเหล็ก ประกอบด้วยเหล็กเกลียวและปลอกเขี้ยว ที่ช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู)

เข้ากับพื้น หรือผนัง ใช้งานร่วมกับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งพุกจะช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างพื้นหรือผนังให้มากขึ้น

 

พุกเหล็ก ขนาด 3/16"   บรรจุกล่องละ 400 ตัว

พุกเหล็ก ขนาด1/4"      บรรจุกล่องละ 200 ตัว

พุกเหล็ก ขนาด5/16"    บรรจุกล่องละ 100 ตัว

พุกเหล็ก ขนาด3/8"      บรรจุกล่องละ  65 ตัว

พุกเหล็ก ขนาด1/2"      บรรจุกล่องละ  30 ตัว

พุกเหล็ก ขนาด5/8"      บรรจุกล่องละ  20 ตัว

พุกเหล็ก ขนาด3/4"      บรรจุกล่องละ  8 ตัว

 

 

พุกตะกั่ว

 

พุกตะกั่ว คือ พุกที่ขยายทั้ง 2 ข้าง เมื่อใส่น๊อตหรือเกลียวเข้าไป มีการขยายตัวสูง ไม่หลุดง่าย เหมาะสำหรับยึดกับผนังคอนกรีต
เป็นพุกตัวเมียที่ต้องใช้ร่วมกับน๊อต หรือเหล็กสตั๊ดเกลียวต่างๆ โดยความยาวขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุที่จะยึด รวมกับความยาวของพุก
 
พุกตะกั่ว ขนาด 1/4" บรรจุกล่องละ 100 ตัว
 
พุกตะกั่ว ขนาด 5/16" บรรจุกล่องละ 100 ตัว
 
พุกตะกั่ว ขนาด 3/8" บรรจุกล่องละ 65 ตัว
 
พุกตะกั่ว ขนาด 1/2" บรรจุกล่องละ 25 ตัว
 
 
 
 
 
 
 
พุกเคมี  Chemical Anchor คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วบรรจุเคมีด้านในเพื่อช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู)
เข้ากับพื้น  ผนัง หรือส่วนของโครงสร้าง เหมาะสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการแรงยึดเหนี่ยวสูง
แรงยึดเกาะจะอยู่กับการเกาะติดของสารเคมีและสตั๊ดโบลท์ ที่รูคอนกรีต
 
 
 
 
วิธีการติดตั้งพุกเคมี
 
 
สตั๊ดโบลท์ สำหรับติดตั้งกับพุกเคมี ปุ๊กเคมี
 
 
 
  
 
 
สินค้า มีใบcertificate Test จาก LAB รับรอง
 
 
 
วิธีการติดตั้งปุ๊กเคมี พุกเคมี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 พุกพลาสติก/ปุ๊กพลาสติก