pkhardware

หัวทินเนอร์อย่างดี

 

 

 

วิธีใช้หัวทินเนอร์

 1. สวมถุงมือยางและหน้ากากป้องกันสารเคมีก่อนใช้งานหัวทินเนอร์
 2. ผสมหัวทินเนอร์กับสีหรือแลคเกอร์ตามอัตราส่วนที่กำหนด
 3. ใช้แปรงหรือลูกกลิ้งทาสีหรือแลคเกอร์ผสมหัวทินเนอร์ลงบนพื้นผิวที่ต้องการ
 4. ทิ้งไว้ให้แห้งตามระยะเวลาที่กำหนด

วิธีรักษาหัวทินเนอร์

 1. เก็บหัวทินเนอร์ไว้ในที่แห้งและเย็น
 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
 3. ปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน

ข้อควรระวัง

 • หัวทินเนอร์เป็นสารระเหย ไม่ควรสูดดมโดยตรง
 • หัวทินเนอร์อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ ควรสวมถุงมือยางทุกครั้งที่ใช้งานหัวทินเนอร์
 • หัวทินเนอร์อาจติดไฟได้ ควรเก็บหัวทินเนอร์ไว้ในที่ห่างจากเปลวไฟและประกายไฟ
 • หัวทินเนอร์อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ควรทิ้งหัวทินเนอร์อย่างถูกวิธี

หัวทินเนอร์ เป็นสารเคมีอันตราย ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

 

 

น้ำมันสน