pkhardware

โซดาไฟ

โซดาไฟ ตรานกนางแอ่น

 

 

 

บรรจุลังละ 20 ถุง

 

 

รายละเอียดสินค้า

 

- คุณลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ไม่มีกลิ่น

- โดยทั่วไปแล้วอยู่ในรูปของสารละลาย ดูดความชื้นดีมาก เป็นด่างแก่ละลายน้ำได้ดี

- ผลิตจากกระบวนการแยกสารทางไฟฟ้า (Electrolysis) ของน้ำเกลือ ในทางอุตสาหกรรมใช้ทำให้กรดกลายเป็นกลาง

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมักมีโซดาไฟผสมอยู่หรือไม่ก็เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ สบู่และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร เส้นใยเรยอน สิ่งทอ ใช้ในการฟอกย้อม ล้างสีไหม

- นอกจากนี้ช่างเจียระไนพลอยก็ใช้ในขั้นตอนล้างเม็ดพลอยที่เจียระไนเสร็จแล้ว