pkhardware

ตะไบ

 

ตะไบบุ้งหยาบ ตรา หัวนก King Eagle

ตะไบบุ้งหยาบ ตรา หัวนก King Eagle

รายละเอียดสินค้า

        ตะไบสำหรับใช้ในงานไม้คุณภาพดี สำหรับงานขัดหยาบ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานขึ้นรูปไม้ด้วยมือ ใช้งานได้ทนทาน ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

การใช้งาน

 • ใช้ตะไบลดขนาดงานหรือใช้ตะไบปรับแต่งผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

ตะไบกลมหยาบ-ละเอียด ตรา หัวนก King Eagle

ตะไบกลมหยาบ-ละเอียด ตรา หัวนก King Eagle

รายละเอียดสินค้า

        ตะไบกลมเป็นเครื่องมือสำหรับฝนและตกแต่งรูปร่างของโลหะ ฟันของตะไบมีทั้งแบบลายตัดเดี่ยวและลายตัดคู่ นิยมใช้ในงานตะไบส่วนโค้งของชิ้นงาน ใช้ตะไบขยายขนานรูกลม และใช้ตะไบร่องโค้ง 

การใช้งาน

 • ใช้ในการตะไบส่วนโค้งของชิ้นงาน
 • ใช้ตะไบขยายขนานรูกลม และใช้ตะไบร่องโค้ง
 • ใช้ตะไบลดขนาดงานหรือใช้ตะไบปรับแต่งผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

ตะไบท้องปลิงหยาบ-ละเอียด ตรา หัวนก King Eagle

ตะไบท้องปลิงหยาบ-ละเอียด ตรา หัวนก King Eagle

รายละเอียดสินค้า

        ตะไบท้องปลิงเป็นเครื่องมือสำหรับฝนและตกแต่งรูปร่างของโลหะ ฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ มีลักษณะรูปทรงตะไบจะเป็นครึ่งวงกลม นำใช้งานผิวงานที่เป็นโค้ง  

การใช้งาน

 • ใช้ตะไบลดขนาดงานหรือใช้ตะไบปรับแต่งผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

ตะไบท้องปลิง จีน

ตะไบท้องปลิง จีน

รายละเอียดสินค้า

        ตะไปท้องปลิงฟันตะไบเป็นแบบลายตัดคู่ มีลักษณะรูปทรงตะไบจะเป็นครึ่งวงกลม นำใช้งานผิวงานที่เป็นโค้ง

การใช้งาน

 • ใช้ตะไบลดขนาดงานหรือใช้ตะไบปรับแต่งผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

ตะไบบุ้ง จีน

ตะไบบุ้ง จีน

รายละเอียดสินค้า

        ตะไบสำหรับใช้ในงานไม้คุณภาพดี สำหรับงานขัดหยาบ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานขึ้นรูปไม้ด้วยมือ ใช้งานได้ทนทาน ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูง มีให้เลือกหลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

การใช้งาน

 • ใช้ตะไบลดขนาดงานหรือใช้ตะไบปรับแต่งผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

 

ตะไบกลม จีน

ตะไบกลม จีน

รายละเอียดสินค้า

        ตะไบกลมจีน ฟันของตะไบมีทั้งแบบลายตัดเดี่ยวและลายตัดคู่ นิยมใช้ในงานตะไบส่วนโค้งของชิ้นงาน ใช้ตะไบขยายขนานรูกลม และใช้ตะไบร่องโค้ง

การใช้งาน

 • ใช้ตะไบลดขนาดงานหรือใช้ตะไบปรับแต่งผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

 

ตะไบช่างทอง 10 ตัว/ชุด

ตะไบช่างทอง 10 ตัว/ชุด

รายละเอียดสินค้า

        ตะไบช่างทอง สามารถใช้กับงานที่ต้องการความละเอียดสูง ใช้ได้กับโลหะ ไม้ พลาสติก ยาง ฯลฯ ประกอบด้วยตะไบทรงครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยมด้านเท่า วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีด สามเหลี่ยมตะแคง สามเหลี่ยมแบน รักบี้ และวงรี มาพร้อมซองเก็บ มีสัญลักษณ์บอกลักษณะตะไบที่เก็บในแต่ละช่อง ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทุกการใช้งาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ตัวงานเรียบร้อย สวยงาม

การใช้งาน

 • ใช้ในการผลิตทั่วไป ช่างทอง ช่างอัญมณี ช่างนาฬิกา
 • ใช้ในงานอดิเรกทั่วไป

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

 

 

ตะไบแทงเลื่อยลันดา ตรา ปลาเบ็ด

ตะไบแทงเลื่อยลันดา ตรา ปลาเบ็ด

รายละเอียดสินค้า

        ตะไบแทงเลื่อยลันดา ใช้สำหรับลับคมฟันเลื่อยลันดา ช่วยทำให้ใบเลื่อยมีความคมยิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพของงานเลื่อยใช้งานทนทานสินค้ามีคุณภาพดีสินค้ามีมาตรฐานใช้งานทนทาน

การใช้งาน

 • ใช้ในการลับคมฟันเลื่อยลันดา

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

 

ตะไบแทงเลื่อยโซ่ ตรา ปลาเบ็ด

ตะไบแทงเลื่อยโซ่ ตรา ปลาเบ็ด

        

รายละเอียดสินค้า

      ตะไบแทงเลื่อยโซ่ ตะไบคุณภาพสูงสำหรับใช้ตะไบแทงเลื่อยโซ่โดยเฉพาะ ช่วยทำให้ใบเลื่อยมีความคมยิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและเพิ่มประสิทธิภาพของเลื่อย

การใช้งาน

 • ใช้ในการตะไบแทงเลื่อยโซ่โดยเฉพาะ

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่แห้งและไม่ควรใช้มือจับที่ตัวตะไบเพราะจะทำให้เกิดสนิม
 • ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.