pkhardware

บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น เหมาะกับการใช้งานได้สูงเท่าไหร่

บันไดอลูมิเนียมเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานช่างหรืองานซ่อมแซมทั่วไป เนื่องจากมีน้ำหนักเบา พกพาสะดวก และสามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ บันไดอลูมิเนียม มีให้เลือกหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความสูงที่ต้องการใช้งาน บทความนี้จะกล่าวถึงบันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น ว่าเหมาะกับปีนได้กี่เมตร

บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น

ความสูงของบันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น NEWCON และบันไดอลูมิเนียม BARCO

บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น แต่ละขั้นสูง 30 เซนติเมตร ดังนั้นความสูงเฉพาะบันไดจะอยู่ที่ 2.10 เมตร (7 x 30 = 210)

ความสูงในการทำงาน

ความสูงในการทำงานคือระยะห่างระหว่างพื้นกับส่วนบนของศีรษะของคนทำงาน โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 1.70 เมตร

ความสูง สูงสุดในการทำงานของ บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น

เมื่อรวมความสูงของคนทำงานเข้าไปแล้ว ความสูงในการทำงานของบันไดอลูมิเนียม 7 ขั้นจะอยู่ที่ 3.80 เมตร (2.10 + 1.70 = 3.80)

สรุป

บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น เหมาะกับปีนได้สูงสุด 3.80 เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับงานช่างหรืองานซ่อมแซมทั่วไป เช่น ทาสี ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือซ่อมแซมหลังคา เป็นต้น

** แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราจะมีระยะเอื้อมมือที่จะไปใช้งานเพิ่มเติมได้อีกเล็กน้อย

ปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการเลือกบันไดอลูมิเนียม

นอกจากความสูงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการเลือกบันไดอลูมิเนียม เช่น

 • ความกว้างของขั้นบันได ปกติบันไดของ pk hardware จะมีความกว้างอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อให้คนทำงานยืนได้อย่างมั่นคง
 • ความแข็งแรงของบันได ควรเลือกบันไดที่แข็งแรง รับน้ำหนักได้อย่างน้อย 120-150 กิโลกรัม
 • ลักษณะการใช้งาน ควรเลือกบันไดที่เหมาะกับลักษณะการใช้งาน เช่น บันไดทรง A สำหรับงานภายใน และบันไดทรง I หรือ ทรง M สำหรับงานภายนอก

คำแนะนำในการใช้บันไดอลูมิเนียม

การใช้บันไดอลูมิเนียมอย่างปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสภาพบันไดก่อนใช้งานทุกครั้ง หากพบรอยแตกร้าวหรือชำรุด ควรนำไปซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
 • ตั้งบันไดให้มั่นคง ห้ามตั้งบันไดบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือลื่น
 • ไม่ควรยืนอยู่บนบันไดเพียงคนเดียว
 • ไม่ควรใช้งานบันไดเกินความสูงที่ระบุไว้

ข้อควรระวังในการใช้บันไดอลูมิเนียม

การใช้บันไดอลูมิเนียมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงควรระมัดระวังในการใช้งานดังนี้

 • ห้ามใช้บันไดเมื่ออยู่ในสภาพมึนเมาหรือเหนื่อยล้า
 • ห้ามใช้บันไดใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนหรือไฟฟ้า
 • ห้ามใช้บันไดยกหรือย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
 • ห้ามใช้บันไดเมื่อมีลมแรง

ตัวอย่างการใช้งาน บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น

บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น สามารถใช้ในงานช่างหรืองานซ่อมแซมทั่วไปได้หลากหลาย เช่น

 • ทาสีภายในหรือภายนอกอาคาร
 • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ซ่อมแซมหลังคา
 • เก็บกวาดใบไม้บนต้นไม้
 • เปลี่ยนหลอดไฟ
 • ซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์

บทสรุป

บันไดอลูมิเนียม 7 ขั้น บันไดอลูมิเนียม เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์สำหรับงานช่างหรืองานซ่อมแซมทั่วไป โดยเหมาะกับปีนได้สูงสุด 3.80 เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับงานประเภทต่างๆ มากมาย หากเลือกบันไดที่มีคุณภาพดีและใช้งานอย่างปลอดภัย ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายได้